Tècnic de projectes

Tornar

Concurs públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior, del grup A, subgrup A1, nivell 20C de complement de destinació, adscrit/a al Servei de Projectes i Avaluació de l'Institut Metropolità del Taxi.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 63/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats