Tècnic/a superior vinculat al projecte urbanístic europeu Riconnect

Tornar

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior vinculat al projecte europeu "Riconnect", del programa URBACT, del grup A, subgrup A1, nivell 20C, adscrit al Servei de Planejament Urbanístic de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques.

Avís

La presentació telemàtica de sol·licituds comença a les 00 h del dia 28/02/2020 i acaba a les 24 h del dia 12/03/2020  • Tipus: Convocatòria interinatge per execució de programes temporals
  • Número expedient: 902096/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Seguiment del procés de selecció