Borsa de treball de tècnics superiors de l'Àrea d'Ecologia

Convocatòria pública per a la formació d'una borsa de treball de tècnics/ques superiors de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20C, mitjançant procediment selectiu de concurs
de mèrits.

Avís

Presentació telemàtica de sol·licituds: entre les 00:00 del 06/05/22 i les 24:00 del 19/05/22

Tipus:
Borsa de treball
Número expedient:
901067/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Llistat d'admissió
Publicació:
BOPB 05.05.22
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats