La campanya 'Recicles o no recicles?' sensibilitza els veïns de Sant Martí

Tornar

| Tema: Residus

Aquesta campanya de proximitat, dirigida als ciutadans a peu de carrer, tenia com a objectiu augmentar la recollida selectiva de residus, que actualment és del 34% al territori metropolità. La campanya ha aconseguit informar, animar, premiar i reforçar el sentiment de reciclatge, enfortint el sentiment de pertinença al barri.

Ambaixadors cívics
Ambaixadors cívics | Premsa AMB
Durant els mesos de novembre i desembre, l'AMB ha posat en marxa una campanya pensada per explicar als veïns del districte de Sant Martí, a Barcelona, la importància de separar i reciclar els residus segons el sistema de 5 fraccions, fent especial èmfasi en el paper, el vidre i els envasos lleugers.

Aquesta acció ha estat totalment finançada pels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) Ecoembes i Ecovidrio, i ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. La campanya ha buscat el contacte directe amb el ciutadà accions de proximitat, en el moment en què dipositava els seus residus al contenidor. Per tant, un grup de 25 informadors (coneguts com ambaixadors cívics) especialment preparats s'han situat, cada tarda, en diferents punts del districte, oferint consells sobre com classificar millor les deixalles que un ciutadà mitjà genera en el seu dia a dia, i desmentint llegendes urbanes sobre el reciclatge encara esteses, com la clàssica "després ho ajunten tot". Durant els 30 dies que ha durat l'acció, s'han abarcat els 10 barris que conformen Sant Martí, a 3 dies per barri.

Aquesta zona de Barcelona compta amb un important col•lectiu de població immigrant (aproximadament el 15%). Havent observat les dificultats afegides que aquests grups troben a l'hora de classificar els residus correctament, s'ha optat perquè un 30% dels ambaixadors cívics provinguin de diferents ètnies i que puguin accedir d'una manera més pròxima a aquest col•lectiu.

La campanya també ha comptat amb altres accions especials: un cop els ambaixadors cívics han fet la seva feina a cada barri, ha sortit als carrers l'equip de "Recicla o no recicla?", un tàndem format per un reporter i un operador de càmera que, per mitjà d'un joc de preguntes i respostes, han comprovat si els veïns han après a separar correctament la brossa, i entregat premis als bons recicladors.

Un cop acabada la campanya, s'ha demostrat que el coneixement adquirit en les anteriors campanyes sobre l'actitud i el comportament dels ciutadans vers el reciclatge és verídic. La majoria de la població coneix bé els sistemes de classificació de residus, tot i que l'AMB segueix, amb campanyes com aquesta, intentant que el percentatge de recollida selectiva augmenti any rere any, una conducta ciutadana que és vital per garantir una bona qualitat ambiental del territori.

Recollida selectiva de residus a l'AMB

Actualment, cada ciutadà de l'àrea metropolitana de Barcelona diposita 11,6 kg per any d'envasos lleugers al contenidor groc, i 23,28 kg de paper i cartró al blau. Pel que fa al vidre, la xifra és de 16,6 kg. L'objectiu de la campanya és augmentar la quantitat de residus que els ciutadans recullen de forma selectiva, i conscienciar-los per generar una tendència cap a la cultura del reciclatge. També es vol reduir el nombre d'impropis (materials dipositats  al contenidor incorrecte).

Un 85% de la fracció resta (contenidor gris) es tracta als ecoparcs, gestionats per l'AMB,  per a recuperar-ne materials aprofitables. Aquesta quantitat ha augmentat el 6,4% en un any, de 719.595 tones el 2012 a 769.786 tones el 2013. D'aquesta manera, cada vegada menys residus acaben als dipòsits controlats: només el 5,4% dels residus va directament a l'abocador sense tractament previ, el que representa un 2,1% menys que l'any anterior.

Ecoembes (www.ecoembes.com) és l'entitat sense ànim de lucre que gestiona la recuperació i el reciclatge dels envasos de plàstic, les llaunes i els "briks" (contenidor groc) i els envasos de cartró i paper (contenidor blau) en tota Espanya.

El 2013 es van reciclar gairebé 1,2 milions de tones d'envasos lleugers i envasos de cartró i paper en tot el territori nacional, aconseguint una taxa de reciclat de 71,9%. Des del 1998, quan Ecoembes va començar a funcionar, s'ha evitat l'emissió de més de 13,8 milions de tones de CO2, la qual cosa equival a retirar 4,9 milions de cotxes de la circulació. A més, s'ha aconseguit un estalvi energètic de 15,8 milions de MwH, que equival al consum de totes les llars de la ciutat de Barcelona; i s'ha evitat la despesa de 375 milions de metres cúbics d'aigua, que és el volum equivalent al consum d'aigua de la població de la Comunitat de Madrid. Així mateix, l'activitat d' Ecoembes genera 42.600 ocupacions a Espanya, 9.400 d'ells de manera directa.