Ordenança Metropolitana de Publicitat

Back
  • Capítol
    Capítol 5. Regulació de les activitats publicitàries i de les seves instal·lacions
    Article
    Article 17 - Activitats publicitàries en elements sortints no permanents

Article 17 - Activitats publicitàries en elements sortints no permanents


Es poden autoritzar activitats publicitàries en elements sortints no permanents sempre que aquests elements es constitueixin com a objectes publicitaris i el medi transmissor del missatge publicitari estigui integrat plenament en l'element.
Serà condició indispensable que hi hagi una correspondència clara entre l'element, I'activitat publicitària i I'activitat del local, i que els tres contin amb les corresponents llicències reglamen­tàries.