Reflexió Estratègica Metropolitana (versió completa)

Construint la Barcelona Metropolitana. Enfortint el món local
Subject:
AMB
Type:
Tècnic
Edition:
Plans and programmes
Supports:
Electronic

REM. Construint la Barcelona Metropolitana. Enfortint el món local

Download

Synopsis

Document complet de la Reflexió Estratègica Metropolitana (REM) és un element d'anàlisi i proposta sobre les realitats, els problemes, les prospectives i propostes que, partint de la Barcelona metropolitana d'avui, suggereixen eines per facilitar la construcció de la metròpolis de demà.

El contingut de la REM està organitzat en quatre vectors de caràcter transversal que són els pilars central de la construcció de la futura àrea metropolitana: el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu; l'enfocament territorial; la lluita contra el canvi climàtic i una nova governança metropolitana.

Author:
Diversos autors
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan
DL:
B 4450-2015