Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Capítol
    Capítol 5. Regulació de les activitats publicitàries i de les seves instal·lacions
    Article
    Article 15 - Activitats publicitàries en el mobiliari urbà

Article 15 - Activitats publicitàries en el mobiliari urbà


1. Els ajuntaments de la comarca regularan la publicitat que utilitzi mobiliari urbà com a suport.

2. En el mobiliari urbà només s'autoritzaran les activitats publicitàries de contingut informatiu d'activitats públiques institucionals, comunitàries o col·lectives, i en el seu cas les incloses com a publicitat convinguda.