Renovació de la senyalització de les platges

| Tema: Platges

Es canvien i milloren tots els vinils del litoral metropolità

Un operari fent el canvi de vinil en un senyal

A finals de desembre acabarà la renovació de la senyalització de les platges metropolitanes. S'estan canviant tots els vinils, tant de la part frontal com de la part posterior, dels 190 senyals que hi ha repartits entre els vuit municipis del litoral metropolità.

Aprofitant aquesta renovació, s'hi han incorporat una sèrie de millores a petició dels usuaris, dels serveis de salvament i dels ajuntaments metropolitans. També s'hi faran canvis com a resultat d'alguns aspectes que s'han pogut observar amb el pas del temps. 

La millora més destacable és la incorporació dels números d'accés a la part davantera dels senyals, que fins ara només era visible des de la sorra i des del lateral. Aquests números, que són molt útils com a punt de referència per identificar els diferents accessos de les platges metropolitanes, ara es veuran clarament des dels passejos marítims, i tant els usuaris com els serveis d'emergència i salvament els podran localitzar fàcilment.

També s'han actualitzat i modificat alguns dels enllaços de codis QR que es troben a la senyalització i que dirigeixen a informació dels ajuntaments, de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la mateixa AMB. A més a més, s'ha renovat la informació dels pictogrames quan s'han produït canvis en els serveis específics d'accés o de la platja.

Els nous vinils estan més protegits de la degradació dels colors causada per la forta radiació ultraviolada gràcies a una làmina transparent mat.

Les platges metropolitanes actualment disposen d'unes 190 àrees d'accés i serveis. L'any 2017, l'AMB va instal·lar un senyal informatiu en cada accés en forma de tòtem de planxa d'alumini plegada, d'uns 2,40 m d'alçària. Tots aquests elements són visibles tant des del passeig com des de la platja. La senyalització de vinil superposada dona informació genèrica i específica: nom del municipi i de la platja, número d'accés, situació, significat de les banderes d'estat de la mar, contacte d'emergències, serveis disponibles en temporada de bany i usos no permesos, informacions d'interès relatives a normatives de pesca i gossos, qualitat de l'aigua i estat de la mar, que es transmet a través d'un codi QR amb un enllaç a l'organisme competent. Al lateral de cada senyal, també s'hi pot trobar informació dels serveis específics que ofereix l'accés en concret.

Aquestes intervencions, que l'AMB porta a terme dins de la gestió de les platges, tenen present la importància de l'ús social d'aquests espais metropolitans. La seva renovació i millora del disseny ajudaran els usuaris, que trobaran informació actualitzada a peu de platja.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Platges relacionades