Preguntes freqüents

Símbol P+R
Ús del servei
Registre
Ús de l'app
Validació del títol de transport
Imcompliment d'ús
 • Quins actes es consideren un ús fraudulent del servei?

  Aparcar en una plaça d'estacionament P+R sense estar registrat al servei o sense haver iniciat el servei a l'app, la falta d'autorització d'un títol de transport públic vàlid i l'excés del temps màxim d'estacionament es consideren incompliments de les condicions d'ús del servei.

 • Quines són les sancions previstes per fer un mal ús del servei?

  En el cas d'infraccions o incompliments de caràcter extern al sistema (vehicles que es trobin a les places P+R dins l'horari regulat del servei sense haver iniciat el servei P+R en el sistema o que hagin excedit el temps màxim d'estacionament), el protocol de gestió recau en la normativa i els procediments de cada municipi i pot comportar una sanció econòmica.

  En el cas d'incidències o incompliments de caràcter intern (falta d'autorització d'un títol de transport públic vàlid o excés del temps d'aparcament sense finalitzar el servei), s'incorporarà al registre de les incidències, i AMB Informació es reserva el dret de poder aplicar una penalització lleu. La penalització lleu s'aplicarà si l'usuari acumula 4 incidències i comportarà la suspensió temporal de l'usuari del servei durant una setmana.

 • Què pot comportar l'acumulació d'incidències?

  L'acumulació de 4 incidències es considera una penalització lleu i comportarà la suspensió temporal de l'usuari del servei durant una setmana. Tanmateix, es podrà aplicar una penalització greu (suspensió temporal d'un usuari durant un període de 6 mesos) en cas que acumuli 3 penalitzacions lleus durant el període d'un any des del registre de la primera incidència. Les incidències tenen una caducitat d'un any des del registre, o un cop finalitzada la suspensió de 6 mesos en cas d'haver-se aplicat una penalització greu.

 • Què passa si, un cop aparcat el vehicle, no s'inicia el servei a l'app?

  Aparcar en una zona d'aparcament P+R sense haver iniciat el servei es considera una infracció i pot comportar una sanció econòmica segons la normativa de cada municipi. En cas d'oblit, es recomana iniciar el servei al més aviat possible per evitar ser sancionat.

 • Què passa si, tot i haver validat el títol de transport públic, no es finalitza el servei?

  Exhaurir el temps màxim permès d'estacionament en una zona d'aparcament P+R comporta la generació d'una incidència al compte de l'usuari. L'acumulació de 4 incidències es considera una penalització lleu i comporta la suspensió temporal de l'usuari del servei. En cas d'oblit, es recomana finalitzar el servei al més aviat possible abans de superar les 24 hores consecutives d'estacionament màxim. Si l'endemà el vehicle segueix estacionat a la zona d'aparcament havent superat el temps màxim d'estacionament, es considera una infracció i pot comportar una sanció econòmica segons la normativa de cada municipi.

 • Què passa si s'exhaureix el temps màxim d'estacionament a causa d'un retard en la xarxa ferroviària?

  En cas d'accidents i grans retards a la xarxa ferroviària o en casos excepcionals similars, s'anul·laran totes les possibles incidències que s'hagin pogut generar per aquest motiu.

 • On es poden reclamar les sancions econòmiques?

  En cas d'haver rebut una denúncia per haver comès una infracció relacionada amb l'estacionament en una de les zones d'aparcament P+R, l'autoritat competent a qui dirigir la reclamació de la sanció és l'ajuntament del municipi en qüestió o, en el seu defecte, l'entitat propietària de l'aparcament. AMB Informació no es fa responsable, ni tindrà competències, en la reclamació de possibles sancions associades a les infraccions esmentades.