Implementació dels agents cívics

Tornar

| Tema: Ocupació

Aquest servei millora l'atenció ciutadana i genera llocs de treball


El passat mes de juny, tècnics de l'AMB van fer la visita de seguiment dels participants del Pla d'ocupació metropolità a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, que està donant uns resultats molt positius, especialment pel que fa a la contractació d'agents cívics.

En la convocatòria d'enguany s'han contractat 48 agents cívics, amb una mitjana de 10 mesos de durada, a diversos municipis metropolitans, que suposen el 6% de les contractacions en la línia de plans d'ocupació durant el període 2018-2019.

Sant Cugat disposa ara d'un equip d'11 persones que cobreixen tot el municipi. S'encarreguen de supervisar les entrades i sortides de les escoles, fer campanyes cíviques al municipi i oferir suport organitzatiu a les zones públiques. També són el punt d'informació i recepció de queixes i suggeriments del municipi i transmeten incidències a l'Ajuntament quan les detecten sobre el terreny, fet que permet localitzar i posar solucions amb més agilitat i eficiència a les necessitats que poden anar sorgint.

El perfil d'agent cívic és un dels més estesos en les contractacions dels plans d'ocupació que es financen a través del Programa metropolità de suport a les polítiques socials dels municipis metropolitans.

Agents visibles al territori

Els agents cívics fan tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques amb l'objecte de millorar la bona convivència i el respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels espais compartits de la ciutat. Són l'altaveu de l'Administració, i difonen i recorden als veïns del municipi els seus drets i deures com a ciutadans.

Les seves funcions informatives cobreixen aspectes tan diversos com la neteja viària i la gestió de residus, la mobilitat de vehicles i la tinença de gossos. Però també reben consultes, queixes i suggeriments dels ciutadans de manera habitual i participen en les campanyes de civisme que el consistori posa en marxa. Tot i no tenir una capacitat sancionadora, traslladen a l'Administració tot allò que consideren que ha de conèixer.

A poc a poc, aquesta figura s'ha anat fent més visible als nostres municipis metropolitans. Gaudeix d'una gran acceptació per part del ciutadà, ja que és la figura de l'Administració més propera als veïns: hi tenen fàcil accés (se la troben pel carrer) i els ofereix suport.

Podrem trobar aquests agents cívics pels carrers de Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallés, Badia del Vallés, Castelldefels i Montcada i Reixac, entre d'altres.

Aquestes persones sovint són referents per a la ciutadania gràcies a les tasques de proximitat que fan i al fet d'informar i facilitar l'accés a l'Administració i els serveis municipals.

L'AMB, a través del Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals dona impuls a molts contractes que permeten disposar d'aquest servei al territori. Promou la qualificació de les persones contractades amb formacions integrades en els períodes dels projectes executats pels ajuntaments per tal que el servei que finalment rebi el ciutadà sigui cada vegada de més qualitat. D'aquesta manera, es dona suport a una evolució cap a la professionalització.

Enllaços relacionats

On

  • Marker

    Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès