Col·laboració en mercat de treball

| Tema: Mercat laboral, Ocupació

Estudi de la col·laboració entre ajuntaments metropolitans en mercat de treball i ocupació

Reunió de treball

L'Oficina de Polítiques Socials de l'AMB ha iniciat un estudi per conèixer quina és la situació actual de la col·laboració entre municipis en l'àmbit de les polítiques de mercat i d'ocupació a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest estudi permetrà detectar espais, instruments i dinàmiques de col·laboració entre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'àmbit de les polítiques de dinamització del mercat de treball i de suport a l'ocupació

L'estudi el porta a terme la Fundació Carles Pi i Sunyer dins del conveni de col·laboració que té signat amb l'AMB.

Vies de col·laboració i experiències

El projecte ha de permetre explorar quines son les vies de col·laboració existents i distingir els diferents graus d'institucionalització i intensitat de relació. L'abast del concepte de col·laboració entre municipis és ampli: des de línies de treball conjunt, més o menys formalitzades, fins a estructures amb personalitat jurídica propia.

També permetrà identificar i mapar les experiències en el conjunt de la metròpolis de Barcelona, havent fet abans un procés de construcció de definicions i de delimitació de les dimensions rellevants, a partir de l'anàlisi d'una primera mostra de casos.

El procés de recerca preveu un treball documental profund i contactar amb tots els ajuntaments metropolitans, si bé es buscaran els mecanismes per causar-los el mínim de molèsties possible.

El projecte es va engegar el passat mes de juliol i actualment s'està iniciant una primera fase de contacte amb els ajuntaments.

Documents relacionats