Tècnic especialista de sanejament

Tornar

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a de sanejament, del grup C, subgrup C1, nivell retributiu 12C, mitjançant procés selectiu amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit a la Secció de sanejament del Servei de sanejament i inspecció de la D.S. del cicle de l'aigua de l'AMB.

Avís

La presentació telemàtica de sol·licituds comença a les 00 h del dia 24/01/2020 i acaba a les 24 h del dia 06/02/2020  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 902092/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Seguiment del procés de selecció