Personal administratiu

Tornar

Convocatòria de places de personal funcionari de carrera de l'escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1, vacants a la plantilla de l'AMB, pel procediment de concurs-oposició, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació dels anys 2017 i 2018.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900110/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats