Inspectors del Taxi

Tornar

Convocatòria de places de personal funcionari de carrera de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup C, subgrup C1 de titulació, d'inspectors vacants a la plantilla de l'Institut Metropolità del Taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, pel procediment de concurs-oposició, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació dels anys 2016 i 2018

Avís

Donada la situació excepcional motivada per Coronavirus, es possible que s'ajorni la celebració de la primera prova prevista per al dia 22 d'abril de 2020. En cas que s'hagi d'ajornar, s'informarà de la nova data a través d'aquest canal.
S'ha obert un període de 10 dies perquè les persones aspirants presentin, per instància electrònica, el document Autoavaluació dels mèrits complementat, juntament amb tota la documentació que considerin necessària.

La documentació es podrà enviar fins a les 24 h. del dia 19/03/2020  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900328/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Presentar-se al procés de selecció

Tramitació presencial
És obligatori fer servir el formulari-model de sol·licitud de participació, que trobareu fent clic al botó "Anar al tràmit" i adjuntar la resta de documentació requerida.

Tramitació en línia La sol·licitud es fa a través del formulari electrònic, al que podreu accedir fent clic al botó "Anar al tràmit" i per tant, només haureu d'adjuntar la resta de documentació requerida.

Documents requerits

Anar al tràmit

Enllaços relacionats