Arquitecte

Tornar

Concurs específic de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball d'arquitecte/a de disciplina urbanística, del grup A, subgrup A1, nivell 20 de complement de destinació, adscrit al Servei de Disciplina Urbanística de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Avís

La presentació telemàtica de sol·licituds comença a les 00 h del dia 23/11/2019 i acaba a les 24 h del dia 16/12/2019  • Tipus: Provisió llocs i mobilitat
  • Número expedient: 901989/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Presentar-se al procés de selecció

Tramitació presencial
És obligatori fer servir el formulari-model de sol·licitud de participació, que trobareu fent clic al botó "Anar al tràmit" i adjuntar la resta de documentació requerida.

Tramitació en línia La sol·licitud es fa a través del formulari electrònic, al que podreu accedir fent clic al botó "Anar al tràmit" i per tant, només haureu d'adjuntar la resta de documentació requerida.

Documents requerits

  • Currículum Vitae
  • Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits
Anar al tràmit

Seguiment del procés de selecció

Enllaços relacionats