Accessos directes:

PEPNat

Documentació de l'avanç del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge (PEPNat) del Parc Natural de la Serra de Collserola. Es presenten 9 objectius i 21 línies estratègiques per protegir el principal actiu ecològic del territori metropolità .

Collserola