Habitatge a l'AMB

| Tema: Habitatge

Dades d'evolució del sector 2004-2021

Habitatge a l'AMB

L'informe sobre l'habitatge a l'AMB presenta les dades de l'evolució del sector de la construcció a l'AMB durant els darrers anys. L'informe inclou dades sobre l'evolució del mercat residencial d'obra nova, així com de la dinàmica del mercat residencial des del punt de vista de la demanda i de l'evolució dels preus dels habitatges nous, tant de protecció oficial com del mercat lliure, i també dels de lloguer als municipis metropolitans.

Descarregar l'informe

Documents relacionats