Funcionem amb renovables?

Funcionem amb renovables
Tema:
Energia, Sostenibilitat
Tipus:
Activitat educativa
Públic:
Formació reglada
Quan:
Del al
Promotors:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa:
Compartim un futur

Inscripció

Adaptat a mobilitat reduïda

Descripció

L'activitat a l'aula Funcionem amb renovables pretén donar a l'alumnat l'oportunitat d'aprendre i experimentar sobre el funcionament de les energies renovables, la seva relació amb la contaminació ambiental (i en especial sobre el canvi climàtic) i el seu paper en la societat actual i futura. L'activitat es basa en l'observació i experimentació de diferents kits que demostren el funcionament de diversos tipus d'energies renovables amb l'objectiu de reflexionar sobre els usos de l'energia i les necessitats que ens ha de satisfer: per què fem servir l'energia? Quin paper juguen en el mix energètic les energies renovables? Quines són les seves potencialitats i limitacions? La investigació es plantejarà a partir de la hipòtesi de si seria possible desenvolupar les nostres accions diàries (higiene, alimentació, transport, oci...) de manera autònoma i només amb energies renovables. D'aquesta manera s'introdueix també una reflexió sobre la necessitat de racionalitzar certs consums energètics. Al finalitzar, l'educador/a repassa el que s'ha anat parlant durant l'activitat i es conclou tot reflexionant sobre com aplicar les bones pràctiques en el dia a dia.

Funcionem amb renovables?

Lloc i durada

Es recomana dur-la a terme a l'exterior (pati de l'escola, per exemple).
La durada de l'activitat és d'1 h 30 min.

Horaris

De dilluns a divendres en horari de matí o tarda, segons la petició del sol·licitant.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments / Material imprescindible

L'activitat s'ha de realitzar al PATI de l'escola. En casos de males condicions meteorològiques es pot realitzar en un espai cobert. Hi haurà 2 educadors per a cada grup classe de 25-30 alumnes.

Continguts curriculars

Objectius

  • Conèixer el concepte d'energia, els diferents usos que en fem i les necessitats que satisfem amb ells
  • Diferenciar les fonts d'energia renovables i no renovables
  • Comprendre les afectacions ambientals de l'ús de l'energia
  • Reflexionar sobre l'ús quotidià de l'energia i les bones pràctiques d'estalvi i eficiència.
Competències bàsiques
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Aprendre a aprendre

Metodologia

  • Activitat de motivació, exercitació –pràctica, explicitació de problemes o qüestions, recerca de solucions.

Adaptació a NEE

L'activitat està adaptada per a persones amb necessitats educatives especials i/o amb mobilitat reduïda.

Publicacions relacionades