1,2,3... salut i silenci!

Tema:
Salut Ambiental
Tipus:
Activitat educativa
Públic:
Formació reglada
Quan:
Del al
Promotors:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa:
Compartim un futur

Inscripció

Adaptat a mobilitat reduïda

Descripció

L’activitat consta de 3 dinàmiques: la primera “La contaminació de l’entorn” introdueix els conceptes de salut i salut ambiental i repassa els diferents tipus de contaminació de l’entorn (aire, aigua, sòl, contaminació acústic i lumínica...) i quin són els seus focus. A continuació l’activitat se centra amb la contaminació acústica i, amb la segona dinàmica, “Sons o sorolls”, es diferencia els sorolls dels sons agradables amb exemples de sons propis de la ciutat amb què l’alumnat hi està familiaritzat. A continuació, la tercera dinàmica, “85 decibels!”, presenta el decibel com a unitat de mesura del soroll i els 85 decibels com a llindar a partir del qual considerem que un soroll és contaminació acústica. L’activitat finalitza amb unes conclusions on es repassen els continguts i es fa una posada en comú de les mesures que es poden prendre individual i col·lectivament per posar remei a la contaminació acústica del nostre entorn.

Aquesta activitat compta amb una activitat posterior per tal de difondre tot allò que s’ha après. Consultar en el catàleg d'activitats.

Durada

1 h 

Horaris

De dilluns a divendres en horari de matí o tarda, segons la petició del sol·licitant.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.

Cal tenir en compte que per a aquesta activitat s'han establert uns períodes d'inscripció: 

  • A partir de l'1 de juliol: per a reserves del 1r trimestre 
  • A partir de l'1 de desembre: per a reserves del 2n trimestre
  • A partir de l'1 març: per a reserves del 3r trimestre

Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments / Material imprescindible per part del sol·licitant

· Ordinador i projector
· Altaveus

Objectius

  • Conèixer el concepte de salut ambiental.
  • Identificar els diferents tipus de contaminació presents a l'entorn directe i els seus efectes sobre la salut.
  • Prendre consciència que el soroll pot tenir efectes negatius per a la salut.
  • Identificar les fonts de contaminació acústica present a la vida quotidiana dels participants.
  • Aprendre com es mesura el soroll i els límits perjudicials per a la salut.
  • Donar a conèixer estratègies de prevenció i minimització de la contaminació acústica aplicables a la vida quotidiana. 

Adaptació NESE

L'activitat està adaptada per a persones amb necessitats específiques de suport educatiu i/o amb mobilitat reduïda. Consultar amb assessoria.compartim@amb.cat.

Publicacions relacionades