Eix d'energia i canvi climàtic

Descripció general de l'eix "Energia i canvi climàtic"

Aquest eix pretén donar a conèixer, en primer lloc, els processos de generació d'energia que tenen lloc a les instal·lacions de tractament de residus de l'AMB amb la finalitat de promoure hàbits responsables que permetin optimitzar la valorització dels residus. Hi ha materials residuals que no poden ser valoritzats mitjançant processos mecànics i que per tant se sotmeten a altres tractaments per ser convertits en energia. Com menys impureses tingui la fracció que es sotmet a valorització energètica, major serà la eficiència del procés i això depèn en definitiva de com separem els residus a casa. En aquest sentit, es posa l'accent en la importància de la eficiència energètica tot promovent hàbits que afavoreixin l'estalvi de recursos i la reducció dels impactes ambientals derivats de l'ús de l'energia. Per altra banda, l'eix també se centra en el fenomen de canvi climàtic fent èmfasi en les seves causes i conseqüències així com en les estratègies d'adaptació i mitigació que es realitzen per part de la ciutadania i l'administració. La importància dels espais verds, dels bioindicadors o de les energies renovables en el seguiment i la lluita contra aquest fenomen climàtic són alguns dels aspectes que es tracten amb detall atès que estan degudament representats dins del territori metropolità. Tanmateix, es vol transmetre la necessitat d'adoptar hàbits quotidians que permetin reduir les emissions de carboni per minimitzar l'efecte d'un fenomen que, a dia d'avui, es considera gairebé irreversible.