Guia didàctica17

 • AC Imatge de l'activitat
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Educació en el lleure, Famílies, Educació Especial
 • AC Imatge de l'activitat
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Particulars, Formació no reglada, Entitats i associacions
 • AC (R)AEE: manteniment i reparació
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Particulars, Formació no reglada
 • AC Quina tela!
  Activitats
  Quina tela!
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Educació en el lleure, Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Primària. Cicle superior (10-12 anys)
 • AC És un bluf, l'economia circular?
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Particulars, Formació no reglada, Formació especialitzada
 • AC Imatge de l'activitat
  Tema:
  Energia i canvi climàtic, Recursos i residus
  Públic:
  Particulars, Formació no reglada, Cicle formatiu de grau mig, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Màsters, Educació en el lleure, Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Cicle formatiu de grau superior, Postgraus, Famílies, Graus
 • AC Anem al mercat!
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Cicle formatiu de grau mig, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació en el lleure, Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Primària. Cicle mitjà (8-10 anys), Primària. Cicle inicial (6-8 anys), Postgraus, Infantil. Parvulari (3-6 anys), Famílies, Graus, Cicle formatiu de grau superior, Primària. Cicle superior (10-12 anys)
 • AC Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Formació no reglada, Cicle formatiu de grau mig, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Educació en el lleure, Postgraus, Famílies, Graus, Particulars, Màsters, Cicle formatiu de grau superior, Primària. Cicle superior (10-12 anys), Entitats i associacions
 • AC Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans (CTRM)
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Formació no reglada, Cicle formatiu de grau mig, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Educació en el lleure, Postgraus, Famílies, Graus, Particulars, Especialitzat, Màsters, Cicle formatiu de grau superior, Primària. Cicle superior (10-12 anys), Entitats i associacions
 • AC Planta de triatge d'envasos de Gavà-Viladecans
  Tema:
  Recursos i residus
  Públic:
  Formació no reglada, Cicle formatiu de grau mig, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Educació en el lleure, Postgraus, Famílies, Graus, Particulars, Especialitzat, Màsters, Cicle formatiu de grau superior, Primària. Cicle superior (10-12 anys)