Sessió de treball del CUESB

| Tema: Polítiques socials

Adreçada als municipis de més de 20.000 habitants

Sessió de treball del CUESB

El dia 29 de febrer va tenir lloc una sessió de treball del servei d’urgències i emergències socials (CUESB). Anava adreçada als municipis de més de 20.000 habitants, atès que presenten unes casuístiques i unes pautes d’ús del servei similars. En les properes setmanes, es farà una segona sessió de treball amb els municipis de menys de 20.000 habitants.

Hi han assistit un total de 28 persones entre responsables municipals, les tècniques referents del servei del CUESB, així com personal de l’AMB vinculat a l’àmbit social.

En aquesta sessió, es va fer una revisió de l’evolució de les dades d’ús del servei al llarg dels darrers 8 anys. Primer s’observa un increment progressiu de les activacions i dels serveis atesos, ja que els municipis van anar incorporant progressivament els protocols d’activació en les seves estructures i protocols de treball. Un cop implantat el protocol, s’observa una estabilització de les dades d’ús del servei.

A continuació, es va repassar la cartera de serveis del CUESB, així com les condicions d’accés i d’activació. En aquest sentit, es van presentar dos estudis de casos corresponents als municipis de Viladecans i de Badalona, que es van veure obligats a activar el servei del CUESB per una urgència i una emergència respectivament. En aquestes dues situacions es va poder veure el potencial d’ús i el ventall de serveis que el CUESB ofereix als municipis adherits. 

Finalment, es va obrir un torn obert de paraules per copsar les inquietuds dels municipis al voltant de de les urgències i emergències socials, les propostes de cara a un possible servei similar a escala metropolitana, així com altres casuístiques de caràcter social que estan emergint també en l'àmbit de la metròpolis. 

 

Actuacions del CUESB durant el 2023 

Durant l’any 2023, el servei d’urgències i emergències socials (CUESB) va actuar en un total de 32 emergències socials amb el resultat de 216 persones ateses i en 692 episodis d’urgències socials, amb 1.396 persones ateses. El 51 % de les persones al llarg del darrer any va ser dones. 

Actualment, hi ha 24 municipis metropolitans adherits al conveni entre l’AMB i l’Institut Municipal de Serveis Socials, de manera que gairebé un milió de residents en municipis metropolitans estan coberts pels serveis del CUESB. En els darrers 9 anys s’han atès gairebé 8.000 persones en un total de 3.197 serveis, comptabilitzant urgències i emergències socials. Es considera, per tant, que es tracta d’un servei consolidat i incorporat en les estructures municipals i que complementa l’atenció que rep la ciutadania en l'àmbit social.

Enllaços relacionats