Serveis de ibus

Tornar

Informació relacionada amb el temps de pas dels autobusos

Fitxa tècnica

Servei que retorna el temps previst de pas d'un autobús per a una parada donada.

Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
SOAP Servei
  • Català
getArrivalTimesByStopCode: Donada una parada, retorna el temps de pas de tots els busos que passen per la parada. Accedir
SOAP Servei
  • Català
getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: Donada una parada i una línia, retorna el temps de pas del bus d‟aquesta línia que passa per aquesta parada. Accedir
SOAP Servei
  • Català
getRoutesAndArrivalTimesByStopCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumberrouteDescr. Accedir
SOAP Servei
  • Català
getRoutesAndArrivalTimesByStopCodeAndLineCode: El mateix que la funció getArrivalTimesByStopCodeAndLineCode però afegint els paràmetres de sortida lineNumber i routeDescr. Accedir
SOAP Servei
  • Català
getAllArrivalTimes: Retorna la previsions de tots els busos de tota la xarxa fins a la següents parades del seu recorregut. Accedir