Energia

Icona
Ajornament de factures d'electricitat
  • Barcelona Energia va permetre ajornar el pagament de les factures del segon trimestre de 2020 (abril, maig i juny) a tots els usuaris que ho van sol·licitar.
  • Un cop finalitzat aquest període, l'import diferit es carregarà en sis quotes iguals de juliol a desembre de 2020, sense interessos, amb un càrrec independent a la factura de cada mes. 
Barcelona Energia

Material educatiu ideal per a la família