2.B.1.7 Mida mínima

Tornar
La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca AMB IMET és a 4 mm d'alçada.