Llum verda a la restauració definitiva de l'abocador del Garraf

| Tema: Tractament de residus

L'AMB ha aprovat definitivament el nou projecte bàsic de restauració de l'abocador de la Vall d'en Joan —una actuació de l'AMB amb finançament de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC)—, sobre una àrea de 448.735 m2. Aquest espai d'aproximadament 60 hectàrees situat entre els municipis de Begues i Gavà va rebre durant tres dècades els residus municipals de bona part del territori metropolità i, amb la inversió de 27,7 M€ per a la seva renaturalització, es convertirà en un espai singular en l'àmbit del Parc Natural del Garraf.

Les tasques de restauració, que es van iniciar el 2001 —en els 20.000 m2 que corresponen a Gavà— van quedar aturades el 2010 per falta d'aportació de fons. La zona que resta per restaurar ocupa unes 40 ha, totes dins del terme municipal de Begues. Amb l'aprovació per part de l'AMB del nou projecte bàsic es millora la proposta paisatgística anterior, així com la naturalització de l'espai, alhora que suposa una reducció dels costos d'execució. El pressupost total és de 27,7 M€.

El projecte definitiu recull les propostes de les administracions implicades, i així mateix incorpora parcialment les al·legacions rebudes per part d'entitats locals i entitats naturalistes. El projecte preveu, entre altres, la preservació de zones humides, la incorporació d'un punt d'observació d'aus, que permetrà l'albirament de l'àguila cuabarrada, entre altres, la definició de parcel·les amb guaret rotatiu de 3 anys, la impermeabilització superficial i la recollida d'aigües pluvials.

La forma plana del relleu a la part superior permetrà el pas de fauna i la naturalització de l'indret, implicarà la integració d'espècies d'alt valor ecològic i un increment de la biodiversitat. Aquest procés farà d'aquest antic abocador un espai singular, un altiplà de prats dins l'accidentada topografia del massís del Garraf, com a testimoni geogràfic del servei que va prestar a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Durant la presentació, Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, ha manifestat que "l'aprovació d'aquest projecte significa un pas més dins del procés de reparació d'aquest espai, amb l'objectiu de transformar el que havia estat un abocador en un espai natural, i en el qual es porti a terme una integració paisatgística al Parc del Garraf, tenint sempre en compte la memòria històrica del lloc".

El projecte bàsic preveu la restauració total del dipòsit en 7 fases. Actualment l'AMB està treballant en la redacció dels projectes executius de les fases 1 i 2, situades a la part superior de la vall. Es va decidir iniciar els treballs per la part superior de l'abocador (la porta de Begues) per tal que les aigües pluvials no s'infiltrin dins la massa de residus i que tampoc afectin les zones ja segellades.

L'objectiu de l'AMB és executar totes les fases que resten per a la restauració del dipòsit sense aturades temporals, i per aquest motiu està treballant conjuntament amb l'ARC i altres administracions per tancar-ne el finançament. El finançament de les actuacions definides en el projecte de la fase 1 provindrà de l'Agència de Residus de Catalunya, amb un pressupost de 3.000.000 d'euros. Es preveu que aquestes actuacions s'iniciïn durant el primer trimestre del 2019 i la restauració completa pugui estar enllestida 8 anys després.

Documents relacionats