L'AMB obre la porta a l'Ajuntament de Barcelona per a la participació a Habitatge Metròpolis Barcelona

| Tema: Habitatge

El nou operador d'habitatge de lloguer assequible acabarà sent una societat publicoprivada. L'objectiu és assolir els 4.500 pisos en 8 anys, amb un lloguer màxim de 750 euros mensuals.

Durant el ple del Consell Metropolità celebrat avui, l'AMB ha ofert a l'Ajuntament de Barcelona la compra del 50% del capital d'Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, l'operador de lloguer assequible que ha començat a funcionar recentment, i del qual l'AMB era, fins ara, l'únic soci.

Aquest compromís de compra d'accions ja es va acordar en un protocol de col·laboració entre les dues administracions, signat el 9 de febrer de 2018, i va quedar reforçat durant el plenari de l'Ajuntament de Barcelona del 23 de març.

Segons l'acord pres avui, el consistori adquirirà 30 accions de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, per un import de 30.000,00€, una vegada es compleixin tots els requisits legals (obtenció de l'informe favorable de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, exigit per la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

Després d'aquesta adquisició, i abans de l'estiu, l'AMB treurà a concurs la incorporació d'un soci privat que aportarà el 50% del capital total, de manera que el nou operador acabi sent una societat mixta publicoprivada a parts iguals.

Esforç per oferir lloguer assequible

Habitatge Metròpolis Barcelona té l'objectiu de construir entre 500 i 600 pisos de lloguer assequible cada any, a un preu màxim de 750 euros al mes, per frenar la tendència a l'alça que pateix l'habitatge metropolità.

En breu, l'AMB començarà a redactar els projectes per edificar les primeres promocions d'habitatge. Les cinc primeres, que sumaran 350 pisos, es faran als municipis de Montgat, Sant Adrià de Besòs i Sant Boi de Llobregat. A la tardor ja es podrien iniciar les obres de les promocions, i les primeres entregues de claus estan previstes a finals del 2019. La previsió és la d'assolir unes 4.500 unitats en vuit anys.

Els futurs llogaters, que seran seleccionats per convocatòria pública, optaran a subvencions, de manera que els beneficiaris amb rendes més baixes puguin abaratir fins a la meitat la mensualitat màxima de 750 euros. El contracte tindrà una vigència de sis o set anys prorrogables, i es revisaran periòdicament els ingressos de la unitat familiar, a fi d'afavorir la rotació en els pisos i prioritzar els veïns que tinguin més dificultats per accedir a un lloguer convencional.

Documents relacionats