Invulnerables e invertebrados

Portada
Tema:
Sociologia
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Invulnerables e invertebrados

Ressenya
Autor:
Lola López Mondéjar
Editorial:
Editorial Anagrama
Lloc i data:
Barcelona 2022
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 2167-2022
ISBN:
9788433964878