El amanecer de todo

Portada
Tema:
Condicions de vida i hàbits
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Assaig
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

El amanecer de todo

Ressenya
Autor:
David Graeber / David Wengrow
Editorial:
Ariel
Lloc i data:
Barcelona 2022
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 15119-2022
ISBN:
9788434435728