Cultura, medi ambient i emergència climàtica

Portada
Tema:
Canvi climàtic, Educació ambiental
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Cultura, medi ambient i emergència climàtica

Ressenya
Autor:
Jordi Baltà Portolés
Editorial:
Diputació de Barcelona
Lloc i data:
Barcelona 2021
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B 19763-2021
ISBN:
9788419091048