Next live streaming

Plenary of the Metropolitan Council: July 28th at 12.30 h.

Calendari d'emissions previstes

Plenari del Consell Metropolità

Totes les emissions a les 12.30 h

Gener Febrer Març Abril
Dia 28 Dia 25 Dia 24 (ajornat de 3 d'abril) Dia 28 (ajornat al 6 de maig)
Maig Juny Juliol Agost
Dia 28 Dia 30 Dia 28 Sense emissió
Setembre Octubre Novembre Desembre
Dia 29 Dia 27 Dia 24 Dia 22

Consulteu totes les sessions plenàries enregistrades