Inventari i seguiment de grups faunístics

Papallona Reina
Papallona Reina | Fernando Carceller

Classificació d'espècies que viuen temporalment o permanentment a les platges

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Platges
 • Data de publicació:
  De maig 2019
 • Estat:
  En curs
 • Data d'aprovació:
  De maig 2019
 • Tipus / Subtipus:
  Projectes de biodiversitat
 • Municipi:
  Castelldefels, Gavà, Montgat
Descripció

Saber quines espècies viuen temporalment o permanentment a les platges ens permet fer unes classificacions segons la seva importància legal (marc normatiu europeu, espanyol o català) o el seu estatus de conservació (criteris de la UICN aplicats a escala espanyola o catalana). A partir dels inventaris dels grups biològics escollits per la seva rellevància (papallones diürnes, amfibis, ocells, etc.) podran sortir els grups biològics o les espècies que haurien de concentrar els esforços i les actuacions de conservació.

L'AMB treballa per disposar d'informació sobre alguns dels grups faunístics presents a les platges metropolitanes. Actualment els projectes que estan en marxa per poder documentar aquestes espècies són dos: el Bioblitz Metropolità i l'Observatori Metropolità de Papallones.

Un bioblitz és un conjunt d'activitats simultànies de censos de fauna realitzades per la ciutadania i guiades per experts.L'Observatori Metropolità de Papallones (mBMS) recull censos de papallones diürnes utilitzant un monitoratge estandarditzat uBMS (urban butterfly monitoring scheme) adaptat a l'àmbit metropolità (mBMS).

Les papallones diürnes (ropalòcers) són considerades espècies bioindicadores perquè responen ràpidament als canvis ambientals pel que fa a l'hàbitat, el paisatge o la regió. Estudiar aquest grup d'insectes dona informació útil per establir criteris de gestió en el manteniment de les platges per afavorir la biodiversitat. Són un grup faunístic  amb projectes de seguiment tant a tot Catalunya com a la ciutat de Barcelona.

Totes les espècies observades es poden consultar al visor de la fauna de l'AMB.

Objectius

 • Inventariar el patrimoni faunístic de les platges.
 • Establir uns sistemes d'indicadors que permetin avaluar les tendències poblacionals de les espècies i/o grups biològics seleccionats.
 • Avaluar l'efectivitat i eficiència de les accions implementades de foment de la biodiversitat
 • Disposar d'un mecanisme que resulta molt atractiu per a la difusió i la sensibilització ambientals 

Actuacions realitzades

Publicacions relacionades
 • Pla de millora de la biodiversitat
  Tema:
  Biodiversitat
  Tipus:
  Tècnic
  Públic:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Edició:
  Plans i programes
  Suport:
  Electrònic
 • Imatge de la publicació
  Tema:
  Biodiversitat, Platges
  Tipus:
  Didàctic
  Públic:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Edició:
  Fullet
  Suport:
  Electrònic