Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 39 - Procediments especials

Article 39 - Procediments especials


Els ajuntaments, en l'exercici de la seva potestat d'ordenança i amb la finalitat principal de reduir, quant a ells afecti, els terminis assenyalats a l'article 35, podran regular procediments especials per atorgar llicències en casos d'urgència derivada de la necessitat d'evitar danys a persones o coses, així com per autoritzar amb caràcter provisional l'inici d'obres i per concedir llicències per a obres menors, instal·lacions comercials de poca importància, col·locació de cartells o rètols i tala d'arbres.