Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
  Article
  Article 321 - Definició

Article 321 - Definició


Aquesta zona comprèn els eixamples intensiu i semiintensiu, urbans, suburbans i d'extensió ur­bana, amb ús d'habitatge, prioritàriament, necessitats de millora urbana per a corregir la densificació congestiva i augmentar els nivells de dotacions, serveis i espais verds locals.