Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 168 - Dispositius de seguretat

Article 168 - Dispositius de seguretat


Els dispositius de seguretat de cada escala mecànica seran, com a mínim, els següents:

a. limitacions de velocitat que tallin el subministrament d'energia a l'escala quan la seva velocitat excedeixi de la de règim en un 25 per 100
b. dos interruptors d'emergència que interrompin el subministrament d'energia elèctrica en cas d'alarma o ruptura de la cadena
c. dos interruptors d'emergència a la part alta i dos a la part baixa que tallin el subministrament d'energia en cas de ruptura d'algun graó o interposició d'algun cos estrany a l'entrada o a la sortida dels graons
d. un dispositiu o forma especial de pinta que impedeixi la interposició de cossos estranys a l'entrada o a la sortida dels graons.