Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 167 - Posada en marxa

Article 167 - Posada en marxa


La posada en marxa de les escales es farà per interruptors inaccessibles a personal no autoritzat, accionats per clau, dels quals n'hi haurà un en cada extrem de l'escala per permetre'n el comandament indistint; o bé mitjançant una cèl·lula fotoelèctrica. Per a la detenció voluntària hi haurà un polsador en cada extrem de l'escala.