Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 166 - Requisits de les escales mecàniques

Article 166 - Requisits de les escales mecàniques


La construcció i instal·lació d'escales mecàniques s'acomodarà als requisits següents:

a. l'angle d'inclinació sobre l'horitzontal no excedirà de 35º
b. les baranes seran llises i sense sortints, i les motllures no sobresortiran més de 0,001 m.
c. cada barana anirà equipada amb un passamans mòbil de la mateixa velocitat i sentit que els graons, prolongat, almenys 0,30 m. més enllà de la línia de dents de les plaques de pinta dels dos extrems de l'escala i construït de manera que impossibiliti la introducció de les mans o dels dits entre aquest i la barana
d. a l'entrada i sortida de l'escala hi haurà una placa de pinta, la dentadura de la qual engranarà amb les ranures del graó i els extrems de les dents han de quedar per sota del pla superior de les ranures
e. les guies de graó es disposaran de tal manera que impedeixin el desplaçament de graons i òrgans mòbils en cas de ruptura de les cadenes o cremalleres d'arrossegament dels graons
f. la velocitat de règim al llarg del pla inclinat no excedirà de 0,60 m. per segon
g. cada escala serà moguda individualment
h. les cadenes estaran calculades amb un coeficient de seguretat no inferior a 1,5 sobre el coeficient normal de càlcul.