Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 165 - Mode d'instal·lació de les escales mecàniques

Article 165 - Mode d'instal·lació de les escales mecàniques


La instal·lació i construcció d'escales mecàniques i de tapissos rodants s'efectuarà de manera que puguin ser utilitzats per persones o per al transport de mercaderies, si és el cas, a plena càrrega en tot el seu desenvolupament útil.