Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 160 - Protecció contra el foc

Article 160 - Protecció contra el foc


Quan el recorregut per al desplaçament de la cabina o cabines arrenqui o travessi algun local de l'immoble destinat a garatge o a una altra activitat que comporti una possibilitat d'incendi, l'accés a l'ascensor haurà de fer-se d'acord amb el que disposen les Normes Tecnològiques d'Edificació NTE-IPF/1974 sobre «Instal·lacions de protecció contra el foc» aprovades per Ordre ministerial de 29 de febrer de 1974.