Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Article
  Article 159 - Insonorització de la cambra de màquines

Article 159 - Insonorització de la cambra de màquines


A la mateixa planta i contigu a la cambra de màquines, tant si està ubicat a la part superior del recorregut com en la inferior, no podran construir-se locals destinats a habitatges, llevat que aquesta cambra s'insonoritzi degudament.