Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Article
  Article 118 - Il·luminació

Article 118 - Il·luminació


El nivell d'il·luminació que haurà de tenir el garatge serà, com a mínim, de 15 lux entre la plaça d'aparcament i les zones comunes de circulació de l'edifici, i de 50 a les entrades.