Passeig i passarel·la sobre el riu Ripoll

Tornar
Imatge del projecte
Lourdes Jansana

El projecte de transformació del passeig del marge del riu Ripoll i la passarel·la sobre el riu es converteix en un passeig, amb el propòsit de millorar la mobilitat i la connectivitat entre barris i afavorir el lleure a l'entorn del riu.

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Febrer 2013
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Març 2015
Municipi:
Montcada i Reixac
Superfície:
432 m2 infraestructura
2.780 m2 urbanització² 
Cost:
1.542.182 €
Autors:
Manuel Reventós Rovira, enginyer de camins canals i ports / Victoria Fiol Duran, arquitecta
Direcció de projecte:
Manuel Reventós, Victoria Fiol
Direcció d'obra:
David Berdiel, enginyeria Reventós / Victoria Fiol
Col·laboradors:
Equip Enginyeria Reventós: David Berdiel Equip AMB: Núria Herrero
Contractista:
Rogasa, Teyco
Promotors:
AMB / Ajuntament de Montcada i Reixac

Premis i reconeixements

  • Seleccionada en la categoria d'articulació en el Premi Internacional Rosa Barba de la Biennal de Paisatge 2016.
  • Seleccionada en la 7a Mostra d'Arquitectura del Vallès.

Descripció

La remodelació del passeig del riu Ripoll de Montcada i Reixac, entre la passarel·la de la Salle i el pont del Vapor, millora la mobilitat i transforma la riba del riu en un espai d'oci ciutadà sota paràmetres de connectivitat, accessibilitat i seguretat vial.

El projecte, en resposta a la configuració del lloc, opta per ampliar la plataforma cap al riu mitjançant peces de llosa-barana prefabricades de formigó de dos metres de longitud col·locades en voladís i ancorades als murs de la canalització. Els mòduls presenten diverses amplades segons el que cal volar a cada tram del passeig, tenint en compte que l'espai entre la calçada i el riu està molt condicionat per la presència dels diversos ponts: passarel·la de la Salle, pont de la rambla dels Països Catalans, C-33, ferrocarril, C-17 i pont del Vapor.

La barana s'ha hagut de fer «opaca» respecte a les vistes a l'aigua per exigències de l'Administració hidràulica, però, en certs punts, per trencar-ne la monotonia i afavorir la connexió visual amb el riu, s'ha col·locat una peça especial que incorpora una barana de vidre de 4, 6 o 10 metres de longitud.

Com a part d'aquesta actuació també s'ha rehabilitat i ampliat la passarel·la de la Salle, principal eix viari de vianants de Montcada i Reixac. Després de sanejar-ne tota l'estructura metàl·lica, s'hi han disposat costelles metàl·liques laterals per fer-la més ampla.

En el terreny formal, cal citar un seguit d'elements o acabats que singularitzen la intervenció: l'estampat de la barana de formigó amb motius «fluvials» que formen una sanefa mitjançant la combinació de les peces prefabricades; els mòduls de barana de vidre i els que tenen una il·luminació especial; la barana de xapa perforada a la passarel·la; els paviments de formigó ondulants en tres colors diferents al passeig, i el paviment de peces d'alumini ranurat a la passarel·la.