Parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric

Badalona

El Torrent de la Font i del Turó de l'Enric conformen un dels espais verds més rellevants dins la trama urbana del municipi de Badalona. Antigament, el torrent de la Font naixia al turó d'en Boscà i anava fins al mar seguint l'actual traçat del carrer de la Riera Matamoros. Actualment, aquest torrent conserva, lliure d'edificació, la part alta de la conca i amb el turó de l'Enric formen una unitat que representa la principal zona verda dels barris de la Morera i de Bufalà (14,6 ha) i un espai de connexió amb la resta de grans parcs de la ciutat i amb la serralada de Marina, a través de la ronda verda que envolta el continu urbà de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

Inauguració: 2008

Superfície: 99.372 m2

Adreça: Carrer del Torrent de la Font Badalona

 • Informació

  Informació de servei

  Indret d'interès històric, vegetació singular, corredor biològic urbà, gran pulmó verd en zona urbana, vistes paisatgístiques. Aquest espai presenta alguns valors culturals, geològics i ecològics rellevants i conté alguns elements patrimonials que expliquen part de la història de la ciutat. També està dotat de zones de pícnic, jocs infantils i una àrea de gossos.

  Descripció

  El Turó de l'Enric i el Torrent de la Font se situen al barri de la Morera, al municipi de Badalona. L'espai limita amb els barris de Bufalà, Bonavista, Pomar de Dalt, Pomar, Casagemes i Dalt de la Vila. El recorregut del torrent de la Font, des del seu naixement fins la C-31, és d'aproximadament 1,5 km, i 1 km més integrat en la trama urbana seguint el carrer de la Riera Matamoros fins al mar. El torrent neix al turó d'en Boscà i passa pel costat del turó de l'Enric, un dels últims turons de Badalona sense urbanitzar en trama urbana.

 • Història

  Història del parc

  Més enllà del valor paisatgístic que té avui en dia, hi podem trobar alguns elements que doten l'espai del Torrent de la Font d'un valor identitari i arqueològic que ajuda a comprendre part de la història de la ciutat. Alguns d'aquests elements (topònims, antics camins, aqüeductes, mines, antigues indústries, etc.) daten de l'època romana.

  Toponímia
  Abans, aquest torrent també es coneixia amb el nom de torrent de les Quatre Hores, un topònim avui obsolet a causa de l'existència de la bòbila del mateix nom, situada al torrent.

  Carrer del Molí de la Torre
  Amb aquest topònim hi ha un doble recordatori, en aquest cas d'estructures arquitectòniques desaparegudes. No se sap quan va desaparèixer el molí però, l'enderrocament de la Torre Vella va ser durant l'últim ajuntament franquista. Avui el topònim informa les noves generacions sobre l'existència d'un molí que pertanyia al senyor de la Torre Vella.

  Aqüeducte romà
  Al carrer Pujol de Badalona hi ha un accés museïtzat de l'aqüeducte romà que abastia d'aigua la ciutat de Baetulo. Els 92 metres que es conserven del seu traçat subterrani són paral·lels a la riera d'en Matamoros (torrent de la Font de l'autopista C-31 cap avall) i orientats al torrent de la Font, d'on devia captar l'aigua procedent de "la Font", avui desapareguda, que dona nom al torrent, i que molt probablement devia aflorar a superfície a nivell de les margues impermeables subjacents als materials calcaris del turó i del mateix torrent.

  Aqüeducte del carrer Fluvià – plaça de la Medicina
  Aqüeducte que fins fa no gaires anys encara es podia veure travessant el carrer Fluvià del Dalt la Vila de Badalona i que, avui dia, es pot veure al final del carrer Pujol, a la plaça de la Medicina, incrustat a les parets mitgeres. Amb un traçat nord-sud, al vessant est de la ciutat i paral·lel a la riera d'en Matamoros i amb la mateixa orientació de l'aqüeducte romà, abastava d'aigua els camps de conreu de la Torre Vella i probablement l'hort de les Monges, procedent d'un molí inexistent en l'actualitat, situat a l'actual carrer del Molí de la Torre. Al seu torn, l'aigua del molí devia tenir l'origen en alguna font o mina del torrent de la Font que transcorre paral·lel a l'esmentat carrer.

  Bòbila d'en Quatre Hores
  El torrent de la Font té també un passat industrial. Al fons del torrent, una bòbila aprofitava els materials rogencs quaternaris procedents de la meteorització i de l'erosió de la serralada de Marina per a la fabricació de materials ceràmics, com totxos i teules. Encara podem veure la xemeneia d'aquesta bòbila, un recordatori del passat industrial d'aquest torrent i que ara s'ha convertit en un senyal d'identitat que dona personalitat al barri de la Morera.

 • Normes d'ús
  Utilitzeu les papereres.
  Utilitzeu les papereres.
  El residu recollit es porta a una planta de triatge.
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Porteu el gos lligat.
  Porteu el gos lligat.
  Respecteu les indicacions en aquells parcs o localitzacions on no es permet l'accés als gossos (Exemple: àrea de jocs infantils, jardins botànics i jardins històrics).
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  No allibereu animals domèstics.
  No allibereu animals domèstics.
  L'alliberament incontrolat posa en perill la fauna autòctona.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  Respecteu la vegetació.
  Respecteu la vegetació.
  No feu sorolls molestos.
  No feu sorolls molestos.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...