Parc del Litoral

Sant Adrià de Besòs
Ricard Font

Al marge esquerre del Besòs, tocant a la desembocadura i davant del mar. El parc, a l'est de Sant Adrià, forma part del barri de Sant Joan Baptista, allargassat i paral·lel al riu. La concepció del parc parteix de la idea d'aprofitar al màxim la seva situació privilegiada al costat del mar per tal de potenciar-ne l'ús com a contenidor d'activitats recreatives i de lleure vinculades a la platja.

Inauguració: 1990

Superfície: 27.774 m2

Adreça: Carrer de Dolores Ibarruri Pasionaria Sant Adrià de Besòs

 • Informació general
  Ernest Costa

  Informació de servei

  Vegetació singular, vista panoràmica, fonts d'aigua potable, jocs infantils, pistes de petanca, cistelles de bàsquet, pista de monopatins, aparcament.

  Descripció

  La seva situació privilegiada al costat del mar fa d'aquest parc un espai original i molt atractiu. El parc i la platja estan separats per un Passeig Marítim que en el seu tram final s'eixampla a tall de plaça i mirador. A l'interior del parc pots trobar unes piscines de divertides formes geomètriques amb una superfície total d'aigua de 1000 m2. A més, dos camins fets amb travesses de tren creuen el complex i l'estructuren en diverses zones.

 • Història

  Recuperant el litoral

  El delta del Besòs fou antigament un territori de gran riquesa natural amb un paisatge d'aiguamolls, dunes litorals i denses vernedes i salzedes que acompanyaven el curs de les aigües. El poblament de la zona fou lent i tardà a causa dels esmentats

  Ja en el segle XI es menciona l'existència de dos braços de riu. El més primitiu determinava la ratlla que separava els termes de Santa Coloma i Sant Adrià dels aleshores pobles de Sant Andreu i Sant Martí. L'altre era l'actual; entre ambdós cursos hi quedava una franja de terra travessada per les aigües que constituïa les "Illes del Besòs".

  La fertilitat del sòl i l'abundor d'aigua afavoriren la implantació de conreus (blat, oliveres, vinya i hortalisses de molta anomenada). A les salzedes, prop del riu, hi pasturaven els ramats. Actualment no queda res d'aquest passat. L'expansió industrial i les onades immigratòries del segle XX, s'han ocupat d'esborrar-lo.

  El barri on es troba el Parc va néixer el 1922 per respondre a les necessitats de mà d'obra de les fàbriques del marge esquerre. Aleshores es deia de Font i Vinyals, i l'aparició posterior de la parròquia va fer que es canviés el nom per l'actual de Sant Joan Baptista. Al litoral, les instal·lacions industrials s'anaven apoderant de l'espai, fins a barrar del tot el pas a la platja. Entre les més antigues, cal fer esment de la central tèrmica d'Energia Elèctrica de Catalunya (1912), que amb els anys evolucionaria cap a l'actual complex de Fecsa i, al marge dret del riu, la Catalana (1917), després Hidroelèctrica de Catalunya i avui una moderna central elèctrica de cogeneració d'Endesa.

  Una gran fàbrica de materials de construcció, Viguetas Castilla, va ocupar el solar del Parc entre 1950 i 1984 aproximadament. Al costat, on hi ha el poliesportiu, els conreus resistiren fins a la dècada dels 70, mentre a la platja les casetes dels pescadors testimoniaven una certa activitat pesquera. El 1985, l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona va expropiar els terrenys. La Mancomunitat de Municipis va realitzar les obres que van portar a la inauguració del Parc el 1990. S'havia donat el primer pas cap a la recuperació d'uns espais imprescindibles per a unes ciutats plenes de carències i per al retrobament dels seus habitants amb el mar.

 • Normes d'ús
  Utilitzeu les papereres.
  Utilitzeu les papereres.
  El residu recollit es porta a una planta de triatge.
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Porteu el gos lligat.
  Porteu el gos lligat.
  Respecteu les indicacions en aquells parcs o localitzacions on no es permet l'accés als gossos (Exemple: àrea de jocs infantils, jardins botànics i jardins històrics).
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  No allibereu animals domèstics.
  No allibereu animals domèstics.
  L'alliberament incontrolat posa en perill la fauna autòctona.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  Respecteu la vegetació.
  Respecteu la vegetació.
  No feu sorolls molestos.
  No feu sorolls molestos.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...