Parc de la Mariona

Molins de Rei
Mari Luz Vidal

El terme de Molins de Rei és situat a la riba esquerra del Llobregat i s'estén des de la plana al·luvial del riu fins als contraforts occidentals de Collserola. El parc de la Mariona és al pla, un sector del municipi format per les terres que ha anat deixant el riu en les seves repetides crescudes. El Pla, tradicionalment dedicat als conreus de regadiu per la proximitat de l'eix fluvial i del canal de la Infanta, avui és ocupat, en gran part, per polígons industrials i d'habitatges i per diferents infraestructures i eixos viaris.

Inauguració: 1995

Superfície: 41.604,58 m2

Adreça: Carrer Francesc Layret Molins de Rei

 • Informació general

  En terres del pla

  Mari Luz Vidal

  Informació de servei

  Escultura, font d'aigua potable, pistes de petanca, jocs infantils, pistes de monopatins, jocs  gimnàstics, cistelles de bàsquet, àrea per a gossos.

  Descripció

  El cos principal del parc té forma rectangular i tots els seus elements segueixen una disposició geomètrica. A l'entrada per l'avinguda de Barcelona hi ha una plaça pavimentada, lleugerament elevada, amb acàcies del Japó i una olivera i un arbre del paradís de dimensions notables. Després un gran prat i, molt a prop, una gran escultura anomenada Tripodium. Un camí pavimentat travessa el parc en diagonal i el divideix en dos sectors: les placetes, amb zones destinades al lleure i a l'esport, i la pollancreda per a un ús més reposat.

 • Història

  Història del parc

  L'intens procés d'expansió urbana i industrial iniciat en el decenni dels cinquanta, a tot l'entorn de Barcelona, va comportar a Molins de Rei l'ocupació de grans extensions de terres de conreu del pla per a usos fabrils, polígons d'habitatges i eixos viaris. L'agricultura va entrar en regressió i es va convertir, poc a poc, en una activitat secundària. Entre 1960 i 1975 arriben, a Barcelona i als municipis del seu entorn, una gran quantitat d'immigrants necessitats de feina i d'habitatge. Les noves barriades sorgeixen al marge de la legalitat i sense cap mena de planificació. L'origen del barri del Canal, 1966-1975, s'emmarca en aquest procés.

  A petició de l'Ajuntament, el juny de 1985, un sector del pla es va declarar d'urgent industrialització. La Corporació Metropolitana primer i la Mancomunitat de Municipis de l'AMB després, van elaborar els corresponents plans i projectes urbanístics. En aquest context es va definir l'espai del futur parc de la Mariona. Des de la seva inauguració el 1995 i la posterior ampliació (sector comprès entre l'avinguda de Barcelona i el carrer de Salvador Seguí) del 2002, el Parc és un magnífic espai de lleure ciutadà i l'espai verd urbà més important de Molins de Rei.

 • Normes d'ús
  Utilitzeu les papereres.
  Utilitzeu les papereres.
  El residu recollit es porta a una planta de triatge.
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Porteu el gos lligat.
  Porteu el gos lligat.
  Respecteu les indicacions en aquells parcs o localitzacions on no es permet l'accés als gossos (Exemple: àrea de jocs infantils, jardins botànics i jardins històrics).
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  No allibereu animals domèstics.
  No allibereu animals domèstics.
  L'alliberament incontrolat posa en perill la fauna autòctona.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  Respecteu la vegetació.
  Respecteu la vegetació.
  No feu sorolls molestos.
  No feu sorolls molestos.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...