Parc de Can Rigal

Barcelona
Josep Cano

Can Rigal és un parc metropolità situat en els municipis de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Reivindicat des de fa temps, suposa la recuperació d'un pulmó verd en un context afectat per un procés de consolidació urbana amb la implantació d'habitatges i nous equipaments. Té un paper rellevant com a vertebrador d'aquesta nova centralitat assegurant connectivitats paisatgístiques i humanes. El primer àmbit d'actuació, amb gairebé 2 ha de superfície, pertany al municipi de Barcelona.

Inauguració: 2012

Superfície: 19.956,22 m2

Adreça: Avinguda Albert Bastardas, 23. Barcelona

 • Informació general

  Descripció

  El programa i redacció del projecte ha seguit un procés participatiu amb veïns dels dos municipis. El projecte s'origina a partir d'un eix principal nord-sud que connectarà els dos municipis i que dóna lloc a dues zones de caràcter diferent. D'una banda, una zona de bosc mediterrani, amb pins i alzines, que potencia el valor paisatgístic de la serra de Collserola i, d'altra banda i com a contrapunt, una zona de prat on es crea un sistema de plataformes i plantacions geomètriques d'arbrat caducifoli que acull les activitats lúdiques: jocs infantils, zona de bar i restaurant, etc.

  El disseny del projecte incorpora criteris mediambientals i de sostenibilitat, en el seu plantejament general i en aspectes concrets, com ara la regulació de l'enllumenat, la generació d'electricitat amb plaques fotovoltaiques, l'ús de materials reciclats, etc, i especialment pel que fa a vegetació i ús de l'aigua.

  El camí central es descompon i dóna lloc a zones de descans i parterres geomètrics de plantes arbustives i herbàcies, que actuen com a filtre entre les dues zones. Al llarg del passeig l'accent de color es va alternant durant l'any amb el relleu de la floració de les espècies seleccionades. Les pèrgoles i porxos, amb plantació d'enfiladisses i plaques fotovoltaiques, potencien el caràcter d'eix central i creen zones d'ombra i color, alhora que alimenten la il · luminació del parc. Aquests elements, conjuntament amb la col.lecció de bàculs, donen una imatge orgànica i arbòria.

  Si bé en la concepció del parc predominen les zones vegetades i permeables, es tracta de plantes de baix manteniment al qual cal afegir l'aprofitament de l'aigua de la pluja: es recull superficialment, es canalitza a través d'un sistema de conduccions drenants i graves i per capil · laritat humiteja l'estrat vegetal, ja que infiltrar fins al freàtic podria desestabilitzar el terreny, així mateix s'evita la saturació de la xarxa de sanejament. A més, per al reg directe del parc, s'ha canalitzat una mina existent al municipi de l'Hospitalet i emmagatzemat l'aigua en un dipòsit situat sota una de les plataformes.

 • Normes d'ús
  Utilitzeu les papereres.
  Utilitzeu les papereres.
  El residu recollit es porta a una planta de triatge.
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Prohibit fer foc (només és permès als parcs amb servei de barbacoa).
  Porteu el gos lligat.
  Porteu el gos lligat.
  Respecteu les indicacions en aquells parcs o localitzacions on no es permet l'accés als gossos (Exemple: àrea de jocs infantils, jardins botànics i jardins històrics).
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  Recolliu les deposicions dels gossos.
  No allibereu animals domèstics.
  No allibereu animals domèstics.
  L'alliberament incontrolat posa en perill la fauna autòctona.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  No doneu menjar als animals. L'alimentació incontrolada dels animals empitjora la qualitat de l'aigua dels llacs i estanys, genera males olors i desencadena problemes higiènico- sanitaris.
  Respecteu la vegetació.
  Respecteu la vegetació.
  No feu sorolls molestos.
  No feu sorolls molestos.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit pescar a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit banyar-se a les làmines d'aigua, llacs i estanys.
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).
  Prohibit circular amb vehicles de motor (excepte vehicles de serveis).

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...
Projectes relacionats
 • Municipi:
  Barcelona
  Categoria:
  Parcs i jardins
  Data d'execució:
  2012
  Estat:
  Realitzat