Programa Arrela't

| Tema: Parcs, Platges

Plantacions d'arbres i arbusts als parcs, i d'espècies dunars a les platges

Nens i nenes plantant arbres

Aquest any s'inicien els programes Arrela't als parcs i Arrela't a les platges, en què es convida les escoles, els instituts i les entitats a participar en les plantacions d'arbres i arbusts als parcs metropolitans, i en les plantacions d'espècies dunars a les platges metropolitanes.

Durant els mesos de febrer i març, una vintena de centres educatius i dues entitats estan participant en les reposicions d'arbres dels parcs en la campanya d'hivern. Prop de 500 alumnes plantaran una setantena d'arbres com freixes, roures, alzines o pollancres, entre d'altres, en nou parcs metropolitans de la xarxa.

El personal de jardineria i d'educació ambiental dinamitzen les jornades de plantació, de manera que els participants no només s'impliquen en la millora de l'entorn més proper, sinó que també descobreixen els valors socioambientals que ens aporten els parcs i les platges, i ajuden a promoure ciutats més saludables i biodiverses. Aquestes accions fan que la ciutadania estableixi vincles amb els espais naturals del seu entorn, cosa que afavoreix actituds de sensibilització i respecte envers aquests espais.

Aquests programes estan oberts tot l'any, però se centren en les èpoques d'hivern i tardor, més favorables per a les plantacions.

Documents relacionats