Parcs preparats per a l'hivern

| Tema: Parcs

Actuacions als arbustos i a les cobertes herbàcies dels parcs metropolitans

Al llarg d'aquesta tardor, l'equip de parcs de l'AMB està portant a terme un seguit de tasques de manteniment als parcs metropolitans per conservar la bona qualitat de la vegetació i fer que les espècies vegetals es preparin per a l'arribada de la primavera en bones condicions. 

Aquestes actuacions consisteixen a fer plantacions de vegetació arbustiva i condicionar les cobertes herbàcies dels parcs metropolitans. En primer lloc, abans de reposar els arbustos, es fa un treball de camp per analitzar si es reposen amb exemplars de la mateixa espècie o si se substitueixen per arbustos d'una espècie més adequada, segons l'emplaçament i les condicions ambientals.

Així, s'han plantat un total de 10.400 unitats de plantes de 122 espècies diferents, entre espècies reposades i substituïdes. Un exemple de substitució el trobem al parc de la Solana de Sant Andreu de la Barca: els exemplars del gènere cotoneàster (concretament, de l'espècie Cotoneaster salicifolius repens) que hi havia plantats sobre un talús ara s'han substituït per romaní. Les espècies de cotoneàster que cobrien el terreny tenien poca alçària i no aguantaven la pressió dels usuaris i dels gossos que anaven parc; aquest fet provocava que la cobertura s'anés reduint i que apareguessin herbes no desitjades. Per aquest motiu, s'han substituït per romaní prostrat (Rosmarinus officinalis prostratus), una espècie mediterrània habitual en jardineria adaptada a les condicions del nostre entorn i resistent a la sequera, motiu pel qual necessita poc consum d'aigua per mantenir-se en bon estat i cobrir el terreny ràpidament. A més, és una planta amb floració que atrau molts insectes beneficiosos (pol·linitzadors) i contribueix a potenciar la biodiversitat de l'entorn.

Durant les reposicions o substitucions d'espècies arbustives, l'equip de parcs aprofita per fer altres millores, com renovar o incorporar reg per degoteig —que  permet una gestió més eficient de l'aigua— o col·locar "mantes antiherba", uns teixits que s'estenen i cobreixen el terreny per tal de controlar la proliferació de males herbes. Aquestes millores també s'han portat a terme al parc de la Solana.

A més a més, s'està fent el manteniment i condicionament dels prats regats, una de les cobertes herbàcies que es troba als parcs metropolitans. Aquestes tasques de condicionament de prats regats s'han dut a terme en 37 parcs diferents, amb una superfície total de 931.967,38 m2. La intervenció té tres tasques principals, que es fan de manera consecutiva:

 • Escarificació del terreny: es grata el terreny amb maquinària i se'n retira el feltre (restes vegetals orgàniques que van quedant al subsòl després de les segues). Aquesta actuació permet ventilar i oxigenar el subsòl. 
 • Aireig: es forada el terreny i es retira part del substrat, que es reomple amb enceball (matèria orgànica o sorra).
 • Sembra amb el tipus de llavor corresponent i reencebament: s'incorpora matèria orgànica o sorra per millorar la textura del terreny, cobrir les llavors i assegurar-ne una bona germinació.
Tardor i primavera: èpoques idònies per fer aquestes actuacions

La tardor i la primavera són les èpoques òptimes per fer aquest tipus d'intervencions, ja que les temperatures suaus i l'existència de més precipitacions garanteixen que els elements vegetals s'implantin millor.

Pel que fa a la vegetació arbustiva, també és el moment òptim per fer reposicions, perquè les plantes tenen temps d'arrelar correctament abans de l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.

Quant a les cobertes herbàcies, normalment es fan sembres a la primavera i ressembres a la tardor, allà on han aparegut clapes durant l'estiu. Enguany, la situació de confinament a la primavera arran de la covid-19 va impedir que es fessin aquestes intervencions, que ara s'estan duent a terme en la seva totalitat. 

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Equipaments relacionats
 • Imatge del parc
  Municipis:
  Sant Andreu de la Barca
  Inauguració:
  2005
  Superfície:
  28.488 m2
On
Marker
Parc de la Solana Brasil, 25, 08740, Sant Andreu de la Barca