Més de 300 nous arbres als parcs metropolitans

| Tema: Parcs

L'hivern és el moment idoni per a les tasques de plantació

Aquest hivern l'AMB plantarà 325 arbres de 52 espècies diferents distribuïts per tots els parcs metropolitans, amb un cost associat de 75.000 €. El reforç d'enguany ha servit també per redreçar les conseqüències del temporal Glòria, que va fer perdre nombrosos exemplars. Ha estat prioritari l'arbrat de les alineacions i dels escocells i el de les àrees d'estada.

Aquesta inversió inclou els arbres –que se seleccionen prèviament als vivers–, la plantació –amb la qual es millora la terra dels clots i es col·loquen tutors per afermar els arbres– i, en alguns casos, també la millora del drenatge o la instal·lació de reg per degoteig per assegurar-ne una bona implantació.

Després d'aquestes accions es porta a terme un seguiment de l'arrelament per assegurar que les condicions del reg són bones i per protegir-los de possibles incidents que els puguin malmetre, esperant que brotin amb força la primavera següent.

La revisió i valoració de l'arbrat es fa abans de l'arribada de l'hivern. És el moment idoni per dur a terme aquestes tasques, ja que quan cauen les fulles i ve el fred, la vegetació atura l'activitat i entra en dormició.

La revisió de l'arbrat té com a objectiu, d'una banda, detectar els exemplars que s'han mort i que cal substituir. Se'n valoren les causes i s'incorporen millores. D'altra banda, s'estableix en quines zones dels parcs cal augmentar el nombre d'arbres per tal de millorar les condicions de l'espai. Poden ser, per exemple, zones d'equipaments esportius o àrees de joc on cal que hi hagi més ombra.

Els beneficis dels arbres

Els arbres són elements vegetals estructurals de les nostres ciutats. Són grans proveïdors dels anomenats "serveis ecosistèmics", perquè milloren la qualitat ambiental de les nostres ciutats i la salut física i mental de les persones, entre d'altres.

També redueixen la concentració de gasos contaminants, pols i partícules en suspensió a l'aire, i alhora fan disminuir la concentració de CO2 atmosfèric com a resultat del procés de fotosíntesi. Es calcula que la retenció de carboni dels parcs metropolitans és de més de 115 tones de carboni/any.*

A més a més, redueixen la percepció de soroll i aporten valor estètic. L'ombra dels arbres atenua els canvis de temperatura i refresca l'ambient. En total, la capacitat termoreguladora de la xarxa de parcs se situa a -1,3 ºC, amb parcs que arriben a superar els -2,5 ºC.*

Per tots aquests motius, un dels objectius del Servei de Parcs de l'AMB és assegurar una bona dotació d'arbres als parcs metropolitans. En aquests espais el creixement dels arbres no entra en conflicte amb elements com façanes, enllumenat o trànsit de vehicles, i poden créixer, desenvolupar-se i arribar al seu màxim esplendor.

* Segons la revisió de 2020 dels indicadors socioambientals dels parcs metropolitans.

Documents relacionats
Enllaços relacionats