Manteniment de les làmines d'aigua naturalitzades

| Tema: Biodiversitat, Parcs

A l'hivern s'evita interferir en la fauna salvatge

Durant l'hivern, es posen a punt les basses, llacs i estanys naturalitzats de la xarxa de parcs metropolitans. El manteniment d'aquestes làmines d'aigua es programa entre els mesos de novembre i febrer amb l'objectiu d'interferir tan poc com sigui possible en el cicle vital de la fauna salvatge. D'aquesta manera, es respecta l'època de reproducció de les aus aquàtiques i dels amfibis que hi ha en aquests espais.

Es fan tasques com el seguiment biològic o veterinari de la fauna aquàtica, s'analitzen els paràmetres fisicoquímics i biològics de l'aigua, es buiden i netegen els sediments, es reparen possibles fissures en el vas, es milloren les instal·lacions de filtratge i bombeig, s'adeqüen les plantes i també es fa un control de la fauna aquàtica al·lòctona, és a dir, la que no és originària de l'entorn.

Totes aquestes tasques queden recollides en el document "Protocol de gestió de les làmines d'aigua de la xarxa de parcs metropolitans", elaborat amb la col·laboració de Galanthus SA.

Des de fa anys, l'equip tècnic de l'AMB treballa en la naturalització de la trentena de llacs i basses de la xarxa de parcs. Es fomenta l'ús de sistemes de gestió basats en la natura com per exemple no utilitzar productes químics (clor i algicides), introduir vegetació aquàtica i altres accions relacionades amb el foment de la fauna autòctona. En aquest sentit, una de les actuacions en què l'AMB està treballant darrerament és el control de fauna exòtica, principalment carpins i tortugues de Florida.

Aquesta gestió sostenible i més naturalitzada respon a diversos objectius. Per començar, es millora la sostenibilitat, perquè es redueix el consum d'aigua i d'electricitat associats a les tasques de neteja i buidatge. Alhora, es minimitza l'aplicació de productes químics com algicides o clor i es millora la qualitat de l'aigua, gràcies a la capacitat filtradora de les plantes aquàtiques. El paisatge té més riquesa ornamental i això potencia la biodiversitat, ja que afavoreix la presència d'espècies animals i vegetals. A més, aquest tipus de gestió també ofereix espais d'educació ambiental. 

Activitats i material divulgatiu

Les làmines d'aigua tenen un valor ecològic i social molt important i poden ser un escola de natura a l'aire lliure. En algunes és molt habitual trobar-hi ocells com el bernat pescaire, l'ànec collverd, el blauet, el cabusset o la polla d'aigua. També s'hi observen amfibis com el tòtil i la granota verda, i alguns invertebrats, com nimfes i adults de libèl·lules, xinxes i puces d'aigua.

Actualment, el Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'AMB, en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis, organitza propostes per donar a conèixer els valors d'aquests espais com els projectes participatius, les activitats del cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans, o l'activitat "Qui viu a l'estany", que pertany al programa Compartim un Futur. L'AMB també ofereix materials divulgatius com, per exemple, Vegetació i fauna de les  làmines d'aigua dels parcs metropolitans.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Publicacions relacionades